เห็นหลายคนออกมาพูดว่าในใบกัญชานั้นไม่มีสารอะไร ใบกัญชาไม่มีประโยชน์ ไม่รู้คนพูดหวังผลอะไรตามมาหรือเปล่า

ไม่รู้ว่าคนพูดได้ศึกษาจริงๆหรือไม่


ลองคิดง่ายๆ นะครับ

ถ้าไม่มีสาร. ทำไมใส่ต้มไก่แล้วมันอร่อย??


ในความเป็นจริงแล้วจากการวิเคราะห์ปริมาณสารในใบกัญชานั้นจากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าใบกัญชาที่เป็น fan leaves จะมีสารสำคัญประมาณ 1/10 - 1/20 ของในดอกขึ้นกับระยะห่างของใบจากดอก

ใบ sugar leaves หรือใบที่ติดกับช่อดอกจะมีสารสำคัญประมาณ 1/2- 1/4 ของในดอก

หมายความว่าอย่างไร

หากใช้ใบ fan leaves ที่มีสาร 1/10 ของช่อดอก ใบ 10 กก จะได้สารเท่ากับ ดอก 1 กก


คนทั่วไปที่ไม่ป่วยผมว่าใช้ใบในชีวิตประจำวันก็น่าจะเพียงพอครับ

 

เรามาลองดูขนาดที่ต้องใช้ CBD ในแต่ละวันของคนที่ไม่ป่วยดูบ้าง

สมมุติว่าแค่อยากผ้อนคลายหลับสบาย หลับสนิท ปริมาณประมาณ 25 มิลลิกรัมต่อวัน

ถ้าสายพันธุ์ที่ใช้ในดอกมี CBD 12 %

ในใบจะมี CBD ประมาณ 1.2 %

หมายความว่ามี CBD 1.2 กรัม ในใบแห้ง 100 กรัม

ถ้าต้องการ CBD 25 มิลลิกรัม = 0.025 กรัม ดังนั้นต้องใช้ใบ = (0.025*100)/1.2 คิดเป็น 2.08 กรัม

เทียบเท่าขนาดซองชาประมาณ 2 ซองแสดงว่า 1 กิโลกรัม ใช้ได้ 500 ครั้ง

ถึงบอกว่าสำหรับคนที่ไม่ป่วยเราใช้แค่ใบก็พอ


โพสนี้ไม่เกี่ยวกับราคาและกฎหมายอนุญาตการใช้ดอกนะครับ

Cr อาจารย์สมชาย

Cr. https://www.verywellmind.com/cbd-dosages-how-much-cbd-should-you-take-5078580
ข่าวสารแนะนำ