บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาระบบบล็อกเชน Bitkub Chain และเหรียญ Bitkub Coin (KUB)

บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาระบบบล็อกเชน Bitkub Chain และเหรียญ Bitkub Coin (KUB) ได้ทำการนำเหรียญ KUB เข้าสู่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub.com ในปริมาณ 100,000,000 KUB และตั้งมูลค่าไว้ที่ 30 บาท / 1 KUB โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องในตลาด ไม่ให้ราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นในวันเริ่มซื้อขาย และเพื่อกระจายโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้าถือครองเหรียญ KUB ในมูลค่าเริ่มต้นตามที่แสดงไว้ในเอกสาร Whitepaper อย่างทั่วถึง


ทั้งนี้บริษัทได้ประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าปัจจุบันเหรียญ KUB มีสภาพคล่องที่เพียงพอแล้ว


ทางบริษัทจึงตัดสินใจจะนำคำสั่งดังกล่าว"ออกจาก"ระบบในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00 เพื่อให้ราคาสินทรัพย์สามารถเคลื่อนไหวตามกลไกของตลาดได้อย่างที่ควรจะเป็นต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด


ท่านสามารถอ่าน White paper ได้ที่นี่ : https://bitkubchain.com/.../EN_Bitkub_Chain_WhitePaper_V1...


โดยเว็บไซต์ : bitkubchain.com ดูน้อยลง

ข่าวสารแนะนำ