การขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชง - กัญชาเป็นส่วนประกอบ

ลำดับเรื่องไฟล์ PDF1คำแนะนำในการพัฒนาและขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกัญชาและกัญชงในส่วนที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 Update 14 พฤษภาคม 2564 

ข้อ 1.1 ตำรับยาแผนไทย

ข้อ 1.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชนิดใช้ภายนอก

ข้อ 1.3 ชาจากใบกัญชา/ชาจากใบกัญชง

2แบบตรวจสอบด้วยตนเอง สำหรับการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกัญชาและกัญชงในส่วนที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (ฉบับที่ 1) Update 25 มีค. 64ข้อ 2.1 แบบ ก.1 แบบตรวจสอบเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม

(ก.1) ยาแผนไทย-กัญชา

ข้อ 2.2 แบบ ก.1 และ ก.2 แบบตรวจสอบเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม (ก.1 และ ก.2) ยาใช้ภายนอก-กัญชา กัญชง

ที่มา https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/canabis_e-sub.html

ข่าวสารแนะนำ