บริษัท 88 สุขภพอุตสาหกรรม ได้รับการแต่งตั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 บริษัท 88 สุขภพอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งอยู่ในเครือของบริษัท 88 แคนนาเทค จำกัด


ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท PHYLOS BIOSCIENCE จากประเทศสหรัฐอเมริกา หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชงระดับโลก ให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยเพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์กัญชงคุณภาพ ที่มี CBD สูง


รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก website ของบริษัท 88cannatek.com และ phylos.bio

ข่าวสารแนะนำ