ผู้ประกอบการเฮ! อย.ชง ‘อนุทิน’ เซ็นประกาศจดแจ้งอาหารแปรรูปมีกัญชา-กัญชงเป็นส่วนผสมวันนี้


ผู้ประกอบการเฮ! อย.ชง “อนุทิน” เซ็นประกาศจดแจ้งอาหารแปรรูปมีกัญชา-กัญชงเป็นส่วนผสมวันนี้

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ว่า ตามที่ได้มีการปลดล็อกส่วนของพืชกัญชาและกัญชง ยกเว้นช่อดอก และเมล็ดกัญชา ออกจากรายชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เล็งเห็นความสำคัญของการนำไปใช้อย่างถูกกฎหมาย ล่าสุด จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกัญชา กัญชง

“อย่างเช่นที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ออกประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 424 เพื่อปลดล็อกพืชกัญชา กัญชง ไม่จัดเป็นพืชที่ห้ามใช้ในอาหาร ประชาชนจึงสามารถนำไปปรุงอาหารสด ขายตามร้านอาหารได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ออกประกาศกระทรวงฯ สามารถยื่นขออนุญาตผลิตอาหารที่มีส่วนประกอบจากเมล็ด น้ำมัน และโปรตีนจากเมล็ดกัญชงได้ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารซีเรียล เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น ส่วนน้ำมันจากเมล็ดกัญชง ใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำมัน ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง เป็นต้น” นพ.วิทิตกล่าว


นพ.วิทิตกล่าวว่า ล่าสุดความคืบหน้าเรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่… เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชา หรือกัญชง ซึ่งเป็นร่างประกาศที่กำหนดคุณภาพมาตรฐานของอาหารที่ใช้ส่วนของกัญชา หรือกัญชงที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ สถานะปัจจุบันของร่างดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวิชาการภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาหาร พ.ศ.2522 และผ่านการเวียนรับฟังความเห็นทั้งภายในประเทศ และประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) แล้ว


“ซึ่งในวันที่ 17 มิถุนายน จะนำร่างดังกล่าว เข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการอาหาร พิจารณาก่อนนำเสนอต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในประกาศและมีผลบังคับใช้ในลำดับต่อไป ประกาศฉบับนี้จะทำให้ประชาชน หรือผู้ประกอบการใดที่สนใจนำส่วนของกัญชา กัญชงที่ถูกปลดล็อกออกจากยาเสพติดให้โทษ และย้ำว่าต้องได้มาจากแหล่งปลูกที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องจาก อย. แล้วนำไปประกอบเป็นอาหารแปรรูปเพื่อจำหน่าย ก็สามารถนำสินค้าเหล่านั้นมาขึ้นทะเบียนและขอเลขที่จดแจ้งจาก อย. หลังจากนั้น ก็สามารถนำไปจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้ เช่น การทำอาหารกล่องสำเร็จรูป ขายในร้านสะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่า สินค้าที่มีส่วนประกอบกัญชา กัญชงนั้นๆ มีมาตรฐาน ปลอดภัย” นพ.วิทิตกล่าว


ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2780390

ข่าวสารแนะนำ