ผลทดลอง “รากกัญชา” ช่วยรักษาเซลล์เนื้อเยื่อปอด เร่งวิจัยช่วยผู้ป่วยโควิด

วันที่ 21 มิ.ย. 2564  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วยคณะ ร่วมตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์ คือ กัญชาพันธุ์หางกระรอก, กัญชาพันธุ์หางเสือ, กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาว และกัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดง โดย นายอนุทิน ระบุว่า วันนี้จะมีการเก็บรวบรวมกัญชาตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ 4 สายพันธุ์ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะนำมาวิจัยพัฒนาและทดลองปลูกในโรงเรือนเพื่อให้ได้สายพันธุ์กัญชาที่มีคุณภาพและมีสารสำคัญสูง รวมถึงดำเนินการจดทะเบียนรับรองสายพันธุ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลว่ากัญชาสายพันธุ์ไทยมีคุณภาพดี เป็นมรดกของชาติ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจชุมชนในการเลือกนำไปใช้งานที่เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และนโยบายต่อไป


สำหรับกัญชาทั้ง 4 สายพันธุ์ไทยนี้มีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่างกัน แต่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้ที่จะนำมาเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง หากพัฒนาอย่างจริงจังจะสามารถต่อยอดขยายไลน์การผลิตไปยังผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อีกมาก อีกทั้งมีกลิ่นหอม สามารถนำไปผลิตเป็นยาดม หรือเครื่องหอมได้ ขณะที่ราก ต้นใบ ก็สามารถใช้ประโยชน์ ช่อดอกสกัดเป็นน้ำมันกัญชาเพื่อรักษาผู้ป่วย


ทั้งนี้ ได้รับรายงานจาก นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกี่ยวกับการนำส่วนต่างๆ ของต้นกัญชามาวิจัยต่อยอดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พบว่า สารสกัดจากรากของต้นกัญชาจากการวิจัยในหลอดทดลอง มีผลช่วยรักษาเซลล์เนื้อเยื่อของปอด จึงมอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำการทดลองวิจัยอย่างจริงจังและรวดเร็วที่สุด เพื่อจะนำไปฟื้นฟูเซลล์เนื้อเยื่อปอดที่ถูกทำลายจากโควิด-19 ให้กลับมาใกล้เคียงเดิมมากที่สุด รวมถึงอวัยวะอื่นๆ ของมนุษย์ด้วย ซึ่งถือว่าจะเป็นประโยชน์มหาศาลในวงการการแพทย์ แต่ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการทดลองและวิจัย ขอให้ประชาชนอย่านำรากกัญชามาใช้เองเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้ให้รอผลวิจัยอย่างเป็นทางการที่แน่ชัดก่อน


อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน ยังขอให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่จะทำให้กัญชาเป็นทางเลือกในการเสริมสร้างรายได้ประชาชนในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19  รวมถึงให้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หาแนวทางมอบผลตอบแทนแก่วิสาหกิจชุมชนที่นำช่อดอกมาขายให้กับภาครัฐ อาจจะเป็นในรูปของผลิตภัณฑ์ หรือสารสกัดจากช่อดอกกัญชา เพื่อนำไปต่อยอดเสริมสร้างรายได้ หาโอกาสใหม่ๆ ให้กับประชาชน โดยจะพยายามให้เกิดเป็นความจริงโดยเร็วที่สุด


ที่มา https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2120975ข่าวสารแนะนำ