การขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชง - กัญชาเป็นส่วนประกอบ

การขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชง - กัญชาเป็นส่วนประกอบ

1.ตำรับยาแผนไทย

2.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชนิดใช้ภายนอก

3.ชาจากใบกัญชา/ชาจากใบกัญชงhttps://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/canabis_e-sub.html


ข่าวสารแนะนำ