มรภ.นครสวรรค์ ผนึกกำลังภาคเอกชน “ทีเอชซีจี กรุ๊ป” และ “เกร๊ทเตอร์ฟาม่า” ลุยวิจัยและพัฒนากัญชากัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์

มรภ.นครสวรรค์ ผนึกกำลังภาคเอกชน “ทีเอชซีจี กรุ๊ป” และ “เกร๊ทเตอร์ฟาม่า” ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนฯบ้านทุ่งแพม-เขาค้อ แหล่งปลูกกัญชาระดับสากล ลุยวิจัยและพัฒนากัญชากัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์  


เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี ร่วมกับ บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด โดยนายธนารัตน์ จิตต์พายัพ กรรมการผู้จัดการ , บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร๊ทเตอร์ฟาม่า จำกัด โดยนายเชิญพร เต็งอำนวย กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายณัฐวรรธน์ วรพนิตกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก,เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน และนางอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ประธานที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปบุกเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการร่วมมือวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรเพื่อใช้ทางการแพทย์และอื่น ๆ โดยมีนางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นสักขีพยาน


ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ได้ให้ความสำคัญกับพืชสมุนไพรเพื่อใช้ทางการแพทย์ โดยเน้นวิจัย การสกัดสารสำคัญ และพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง การเพาะปลูก การครอบครอง การขนส่ง การจำหน่าย และการแปรรูป รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ ทั้งในลักษณะที่เป็นยาสมุนไพร และยาแผนปัจจุบัน โดยทั้ง 5 ฝ่าย ตกลงจะขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว ภายใต้ “คณะกรรมการภาครัฐร่วมเอกชนว่าด้วยการร่วมมือวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์ เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นที่มา https://www.fm91bkk.com/fm103317

ข่าวสารแนะนำ