CannSociety ในช่วง CannTalk

ยากัญชาแผนไทยผลิตที่นี่!!! รับชมการดำเนินการผลิตยากัญชาตำรับแผนไทย กับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 


อีกหนึ่งการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยวันนี้ 


กับแขกรับเชิญพิเศษ

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ วิทูรย์ ยวงสะอาด

รองผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร


https://cannsociety.com/canntalk-ep8/


#CannSociety #กัญชา #กัญชง #ข่าวสารกัญชา #ข่าวสารกัญชง #CannTalk #กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร #กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #น้ำมันกัญชา #ตำรับอ.เดชา

ข่าวสารแนะนำ