ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต

โดยที่กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีสารสําคัญซึ่งนํามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ เช่น เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) และแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) อ่านต่อ คลิก

ข่าวสารแนะนำ