จากการศึกษาวิจัย พบว่าการปลูกกัญชงในโรงเรียนระบบปิด

จากการศึกษาวิจัย พบว่าการปลูกกัญชงในโรงเรียนระบบปิด สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม ทั้งอุณหภูมิ แสง และความชื้น ทำให้ได้กัญชงที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกับลดความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืชต่ำ ผลผลิตสูงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถควบคุมความคงที่ของผลผลิตทั้งในเชิงสารสำคัญและปริมาณผลผลิต ที่สำคัญสามารถวางแผนการปลูกและเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี


“กัญชงเป็นการบำบัดในระดับเซลล์ กัญชงมีศักยภาพช่วยทำให้เซลล์ทำงานได้ดีขึ้น หากทำกัญชงให้เป็นนวัตกรรม จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ โจทย์ของสถาบันการศึกษาคือจะสร้างนวัตกรรมกัญชงในมิติแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ได้ทั้งการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง จะให้ความสำคัญในทุกกระบวนการอย่างมาก เพื่อให้กัญชง สารสกัดจากกัญชงเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลข่าวสารแนะนำ