การปลูกในโรงเรือน ( Green house )


- ระบบปิดควบคุมสภาพแวดล้อม

- มักใช้พื้นที่น้อยกว่าปลูกกลางแจ้ง

- พลังงานแสงมาจากหลอดไฟ เช่นหลอด LED

- ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือน

- ปลอดภัยจากลม พายุ ศัตรูพืชอย่างแมลง

- ปลูกได้หลายรอบต่อปี

“การควบคุม” เป็นปัจจัยหลักสำคัญของการป ลูกกัญชา การควบคุมเรื่องสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมสำหรับการเติบโต ของต้นกัญชาคือตัวกำหนดคุณภาพของผลผลิต ปัจจัยย่อย เช่นอุณหภูมิ แสง ความชื้น แสง รวมไปถึงปัจจัยทางธรรมาชาติ เช่น ฝน ลม พายุ ศัตรูพืชอย่างแมลง โรคของพืช ล้วนมีผลกระทบต่อผลผลิตอย่างมาก

- ควบคุมอุณหภูมิ แสง ความชื้น และการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของกัญชา

- ผลผลิตไม่โดนฝน ลม พายุ

- ผลผลิตเกิดความเสียหายจากแม ลงน้อย มีโรคน้อยและศัตรูพืชน้อยกว่า

“ค่าใช้จ่าย” เป็นปัจจัยต้นๆ ที่ผู้ปลูกหรือเจ้าของธุรกิจมักจะคำนึงถึงว่าจะคุ้มค่า หรือไม่ ซึ่งในการปลูกกัญชาทั้งในโรงเรือนและกลางแจ้งนั้นมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันทั้งค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติ การและการดูแลรักษาแปลงปลูก

- ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารวมไปถึงค่าน้ำ ค่าไฟ

- ใช้แรงงานคนปลูกและดูแลน้อยกว่า

- เปลืองทรัพยากรพลังงานไฟฟ้ามากกว่า

- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟและการระบายอากาศภายในโรงเรือน

“คุณภาพ” ของผลผลิตมีความแตกต่างกันระหว่างปลูกในโรงเรือนและกลางแจ้ง แม้ว่าผลผลิตในโรงเรือนจะดูสวยงามและสมบูรณ์ขายได้ราคามากกว่า แต่ผลผลิตกลางแจ้งอาจได้เปรียบในเรื่องของสี กลิ่นและความเป็นธรรมชาติที่มากกว่าแต่ในที่สุดแล้วผลผลิตที่ได้ จากการปลูกที่แตกต่างก็ยังคงเรื่องรสชาติ และคุณสมบัติเอาไว้

กลางแจ้ง

- ผลผลิตที่มีดอกสวยงามกว่าเนื่องจากได้รับการดูแลและตกแต่ง

- จำนวนผลผลิตน้อยกว่า

- ผลผลิตมีความสมบูรณ์กว่าเพราะได้รับความเสียหายจาก ลม ฝนและศัตรูพืชน้อยกว่า

“ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม” อาจเป็นหัวข้อใหม่ที่มีบทบาทมากขึ้นในยุคปัจจุบันที่เริ่มเกิดการตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ การปลูกกัญชานั้นก็มีส่วนส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการปลูก

- ใช้พลังงานมากกว่าทั้งไฟฟ้าและน้ำ

- ผลิตปริมาณก๊าซเรือนกระจกมา กกว่า

แหล่งที่มา >>>https://www.cannhealth.org/content/7212/cannhealth

#กัญชาแองเจิล ขอเพียงมีส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยให้คุณ "เจริญเติบโต ก้าวหน้า สำเร็จ อย่างภาคภูมิใจ

line@ : https://lin.ee/Bzm5ZnP

youtube : https://www.youtube.com/channel/UCHpqYpScmXPUO-b_DlmuCyA

#กัญชาเเองเจิล #สมุนไพรไทย #ขนมไทย #พืชเศรษฐกิจ #กัญชาไทย #กัญ #กัญชาทางการแพทย์ #กัญชง #CBD #THC #เพื่อการเกษตร #เกษตรกร #เกษตร

ข่าวสารแนะนำ