เปิดให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในการทำข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การผลิตกัญชาทางการแพทย์

กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เปิดให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในการทำข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การผลิตกัญชาทางการแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ทั้งนี้ ควรศึกษารายละเอียดในคำชี้แจง และขั้นตอนให้ครบถ้วนก่อนยืนยันทำข้อตกลงความร่วมมือตามระบบ คลิกที่นี่


ข่าวสารแนะนำ