คู่มือสำหรับเกษตรกรการผลิตพืชสกุลกัญชา (Cannabis sativa L.) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

ชื่อเรื่อง : คู่มือสำหรับเกษตรกรการผลิตพืชสกุลกัญชา (Cannabis sativa L.) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม


ผู้แต่ง : กรมวิชาการเกษตร


ปีที่พิมพ์ : 2564


สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://books.doa.go.th/ebook_detail?cid=32152&ctype=1&txt=

ข่าวสารแนะนำ