ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ที่ลงราชกิจจจานุเบกษา

ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ที่ลงราชกิจจจานุเบกษา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/168/T_0022.PDF (วันบังคับใช้ 24 กรกฎาคม 2564)


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 428) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนชนิดสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล และสารแคนนาบิไดออล (วันบังคับใช้ 24 กรกฎาคม 2564)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/168/T_0025.PDF

12.02 น.


French Proposal open 700 CBD Market but ban sale loose flowers.pdf

รูปแบบไฟล์: pdf

ขนาด: 595.51 KB

โหลดได้ถึง: 24 ก.ค. 2022 12.07 น.

12.08 น.

ดาวน์โหลด


French Proposal open 700 CBD Market but ban sale loose flowers.pdf

รูปแบบไฟล์: pdf

ขนาด: 595.51 KB

โหลดได้ถึง: 24 ก.ค. 2022 15.33 น.

15.34 น.

ดาวน์โหลด

25 ก.ค. (อา.)


9.37 น.

ดาวน์โหลด


9.37 น.

ดาวน์โหลด


9.37 น.

ดาวน์โหลด


9.37 น.

ดาวน์โหลด


9.37 น.

ดาวน์โหลด


9.37 น.

ดาวน์โหลด


9.37 น.

ดาวน์โหลด


9.37 น.

ดาวน์โหลด


9.38 น.

ดาวน์โหลด


9.38 น.

ดาวน์โหลด


9.38 น.

ดาวน์โหลด


9.38 น.

ดาวน์โหลด


9.38 น.

ดาวน์โหลด


9.38 น.

ดาวน์โหลด


9.38 น.

ดาวน์โหลด


9.38 น.

ดาวน์โหลด


9.38 น.

ดาวน์โหลด


9.38 น.

ดาวน์โหลด


9.38 น.

ดาวน์โหลด


9.38 น.

ดาวน์โหลด


10 คำถาม กฎกระทรวงกัญชง.pdf

รูปแบบไฟล์: pdf

ขนาด: 242.1 KB

โหลดได้ถึง: 25 ก.ค. 2022 10.06 น.

10.07 น.

ดาวน์โหลด


การจัดเตรียมสถานที่ปลูกกัญชง.pdf

รูปแบบไฟล์: pdf

ขนาด: 2.5 MB

โหลดได้ถึง: 25 ก.ค. 2022 10.06 น.

10.07 น.

ดาวน์โหลด


ตัวอย่าง เตรียมสถานที่และระบบควบคุมปลูกกัญชง.pdf

รูปแบบไฟล์: pdf

ขนาด: 1.51 MB

โหลดได้ถึง: 25 ก.ค. 2022 10.06 น.

10.07 น.

ดาวน์โหลด


10.57 น.

ดาวน์โหลด


10.57 น.

ดาวน์โหลดข่าวสารแนะนำ