รากของกัญชา คือยา ดีๆนี้เอง !

โรคเก้า ปวดข้อเข่า มีอาการทรมานจากการปวดมาทางนี้ !!!


ห้องวิจัยกัญชา จาก cannabinoid ได้ทำการศึกษารากของกัญชา ซึ่งถูกใช้มาเป็นยามากกว่า100 ปี “pliny the elder”เขียนไว้ในหนังสือNatural Histories ว่าการต้มรากกัญชาในน้ำร้อนเพื่อเอาน้ำรากกัญชาที่เข้มข้น ช่วยลดอาการปวดข้อเข่าเสื่อม เก้า และ โรคที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด ในปีคริสศักราช 1700 นักสมุนไพรศาสตร์ แนะนำการใช้รากกัญชารักษาอาการโรคตามด้านบนเช่นกัน นักวิทยาศาสตร์พบว่า รากกัญชา มีส่วนผสมของ friedlin ซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญในการ ช่วยให้ผู้ป่วยต่อต้านอาการอักเสบแทนยาที่มีสารเคมีได้ และ ยังสามารถช่วยลดไข้ ลดอาการเจ็บปวด รากัญชาถูกเมินเฉยในการศึกษา มานานแต่ปัจจุบันมีคนสนใจทำวิจัยมากขึ้นอีกไม่นานรากกัญชาจะเป็นตัวหลักในการรักษาโรคเช่นกัน


Cr : nowthis

ข่าวสารแนะนำ