ส่งเสริมสนับสนุนสมุนไพรกัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ และเปิดทางสู่การนำไปใช้เชิงพาณิชย์มากขึ้น

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสมุนไพรกัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ และเปิดทางสู่การนำไปใช้เชิงพาณิชย์มากขึ้นกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. ได้จัดทำคำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ทำจาก ‘กัญชง-กัญชา’ ในส่วนที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ ๕ สำหรับเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ทำจาก “กัญชา-กัญชง” ตามที่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพรแนะนำได้ ซึ่งหากดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด มีโอกาสที่จะได้รับการอนุญาตอย่างรวดเร็วข่าวสารแนะนำ