ผู้ลงทะเบียนตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้ารับฟังการเสวนา “อุตสาหกรรมกัญชง เพื่อเศรษฐกิจฐานราก”

เรียน ผู้ลงทะเบียน
ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้ารับฟังการเสวนา “อุตสาหกรรมกัญชง เพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. นั้น
กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ขออภัยเป็นอย่างสูงกับเหตุขัดข้องในการเข้าร่วมฟังผ่าน Zoom Cloud Meetings และการเผยแพร่ภาพผ่านช่องทาง Page Facebook


ขณะนี้ทีมงานได้เผยแพร่คลิปวิดีโอการเสวนาย้อนหลังลงใน Page Facebook กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แล้ว ท่านสามารถเข้ารับชมได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้


 https://www.facebook.com/iaid.dip/


ท่านสามารถ download เอกสารการเสวนาได้ตามลิงก์ด้านล่าง https://drive.google.com/drive/folders/15mxmVZRm1apybOghcPrXYywNhIbhGelQ
ในการนี้ เพื่อแทนคำขอโทษ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมแจกรางวัล Flash Drive 8GB. จำนวน 30 รางวัล ให้แก่ผู้ที่ร่วมตอบคำถามหลังการเสวนา (Post-test) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_ZXnJEqBp6JPhdoMf6nV34Z1Bh_6iPFmChgiGzmWuNcpt1Q/viewform


ท่านสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 ส.ค. 2564 และจะประกาศผลทาง Page Facebook กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 13 ส.ค. 2564
ขออภัยเป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ--

กลุ่มนโยบายและแผนเกษตรอุตสาหกรรม กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 02 430 6877 ต่อ 2

ข่าวสารแนะนำ