รู้ก่อนปลูก... เคล็ดลับ 9 ข้อ ก่อนปลูกกัญชากลางแจ้ง

.

ในสภาพอากาศร้อนซึ่งเหมาะกับการปลูกพืชในเขตร้อน ประกอบกับไม่ต้องลงทุนมาก ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกปลูก “กลางแจ้ง” แต่ก่อนปลูก คุณรู้จัก 9 เคล็ดลับนี้ หรือยัง?

.

1. เลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมเมื่อปลูกกัญชากลางแจ้ง!

การเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมหมายถึงการเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะกับสภาพอากาศ เช่น ในไทยควรเป็นกัญชาพันธุ์พื้นเมือง อย่างหางกระรอก หางเสือ หรือหากเป็นพันธุ์นอกก็ควรเป็นพันธุ์ที่สามารถปลูกกลางแจ้งได้ เช่น พันธุ์บลูเบอร์รี่ สกั๊งค์ (Blueberry Skunk) พันธุ์แคลิฟอร์เนีย อินดิกา (California Indica) เป็นต้น

.

2. เพาะเมล็ดให้เป็นต้นกล้าที่แข็งแรง

ถ้าเป็นไปได้แนะนำให้เพาะเมล็ดในร่ม และปล่อยให้พืชเติบโตในกระถางอย่างน้อย 1 – 2 สัปดาห์ โดยใช้แสงไฟ (ซึ่งอาจเป็นไฟ CFL ในบ้านแบบธรรมดา) ก่อนจะนำไปปลูกกลางแจ้ง เพื่อให้ต้นพันธุ์แข็งแรง

.

3. เลือกการปลูกลงดินหรือปลูกในกระถาง ซึ่งต่างมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน

ปลูกลงดิน

- พืชเติบโตโดยได้รับสารอาหารและความชื้นจากพื้นดินได้อย่างไม่จำกัด

- พืชเติบโตได้อย่างดี เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดในการเจริญเติบโตของราก

- ให้ผลผลิตสูง

- ต้นทุนต่ำ

ปลูกในกระถาง

- เคลื่อนย้ายพืชได้ง่าย

- ในกรณีที่สภาพอากาศเลวร้าย สามารถย้ายกระถางไปในร่มได้

- ควบคุมขนาดและอัตราการเจริญเติบโตของพืชได้

- มั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนของดินจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ

.

4. ดินคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ

การเตรียมดินอย่างถูกต้องอาจเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการปลูกกลางแจ้ง

- ควรตรวจสอบดินเพื่อหาค่า pH และหากต่ำหรือสูงเกินไปให้ปรับปรุงดินก่อนปลูก

- กัญชาชอบดินร่วนหรือดินที่ประกอบด้วยทรายและตะกอนเป็นส่วนใหญ่โดยมีอัตราส่วนของดินเหนียวต่ำกว่า (ดินร่วน-ดินตะกอน 40% -ดินทราย 40% และดินเหนียว 20%)

- ถ้าดินไม่มีคุณภาพให้เพิ่มวัสดุคลุมดินหรือปุ๋ยคอกและเพิ่มระดับธาตุอาหาร ให้เหมาะสม หากดินไม่ดี จริงๆ ควรซื้อดินปลูกจากแหล่งที่เชื่อถือได้

.

5. สถานที่เหมาะสม

จุดที่เหมาะที่สุด สำหรับการปลูกกัญชากลางแจ้ง คือ สถานที่ที่มีแดดจ้า มีน้ำเพียงพอ ระบายน้ำได้ดี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังควรดูทิศในการปลูกเพื่อให้พืชอารมณ์ดีได้รับแสงอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะทางทิศใต้ที่เป็นพื้นที่โล่งแจ้งมากที่สุดก็จะเหมาะสมอย่างมากสำหรับการปลูกกลางแจ้ง

.

6. เลือกเวลาที่ดีที่สุดในการปลูก

เนื่องจากกัญชาเป็นพืชวันสั้นจึงต้องรอฤดูหนาวเพื่อให้เป็นวันสั้นและอากาศเย็น ต้นกัญชาถึงจะออกดอก ซึ่งหมายความว่าใน 1 ปี ต้นกัญชาที่ปลูกกลางแจ้งจะให้ผลผลิตเพียง 1 รอบเท่านั้น สำหรับพันธุ์กลางแจ้งที่ปลูกในประเทศไทย ในช่วงที่เหมาะสมคือเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ เพื่อให้พร้อมเก็บเกี่ยวได้ในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ (ระยะเวลาเพาะถึงให้ผลผลิตประมาณ 4-6 เดือน)

.

7. ดูแลกัญชาอย่างสม่ำเสมอ

การปลูกกลางแจ้ง โดยเฉพาะปลูกในกระถางที่ไม่มีน้ำใต้ดินในดิน ควรต้องหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอ หากอากาศร้อนมากยิ่งต้องดูแลเรื่องน้ำให้เพียงพอมากขึ้น

.

8. เก็บเกี่ยวในช่วงที่เหมาะสม

ไม่ควรรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็ว หรือช้าจนเกินไป ควรศึกษาการให้ผลผลิตของแต่ละสายพันธุ์ และเทคนิคง่ายๆ ให้สังเกตเกสรกัญชาที่จะค่อยๆ เปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีแดงเข้ม สีน้ำตาล หากต้องการเก็บเกี่ยวเมื่อระดับ THC อยู่ที่ระดับสูงสุด เกสรตัวเมียควรมีสีเข้ม 60%และม้วนงอเข้าหาดอกตูม นอกจากนี้ ยังสามารถสังเกตสีของไตโครม ที่มันจะค่อยๆ เปลี่ยนจากสีใสเป็นสีเหลืองอำพัน/สีทอง นี่คือช่วงที่ระดับ THC อยู่ที่ระดับสูงสุด ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว

.

9. เรียนรู้ และฝึกฝน ในการปลูกอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

ไม่มีใครที่จะสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในครั้งแรก การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างไม่รู้ตัว

ข้อมูล

หนังสือ รู้ก่อนปลูก กัญชา กัญชง กระท่อม พืชพร้อมทำเงิน

โดย ธวัช จรุงพิรวงศ์ วิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers

https://sensiseeds.com/.../top-9-tips-for-growing.../https://www.facebook.com/105130764991459/posts/196152915889243/

ข่าวสารแนะนำ