เมื่อวานนี้ (19 ส.ค. 64) ผมได้อภิปราย พ.ร.บ. งบประมาณในวาระที่สองมาตรา 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวานนี้ (19 ส.ค. 64) ผมได้อภิปราย พ.ร.บ. งบประมาณในวาระที่สองมาตรา 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

.

รับชมคลิปการอภิปราย: https://www.youtube.com/watch?v=pdebeVvNtI0&t=283s 

.

การมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีนั้นสำคัญอย่างมากในการพัฒนาภาคเกษตรและมีผลต่อรายได้ของเกษตรกรโดยตรง

.

แต่งบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ งบวิจัยเมล็ดพันธุ์มีน้อยมาก เช่น กรมการข้าว ได้งบวิจัย 102 ล้านบาท หรือศูนย์ข้าวชุมชน ได้งบวิจัย 104 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ เองก็ยอมรับว่าน้อยมาก

.

ในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียนในอนาคต เขียนไว้ว่าจะจัดงบประมาณในการวิจัยเมล็ดพันธุ์ปีละ 1,464 ล้านทุกปี คณะกรรมาธิการฯ ได้นำแผนนี้มาประกอบการพิจารณาด้วยหรือไม่..??? และถ้างบวิจัยเมล็ดพันธุ์ยังมีเท่านี้ เป็นไปไม่ได้เลยครับ ที่รายได้เกษตรกรจะไปถึงเป้าหมายของกระทรวงฯ ที่ครัวเรือนละ 6 หมื่นบาท..!!

.

นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐก็ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาความตกลง CPTPP และ UPOV1991 และที่สำนักปลัดกระทรวงฯชี้แจง ก็ไม่ถูกต้อง ทั้ง ๆ ที่คณะกรรมาธิการ CPTPP ของสภาฯ ก็ศึกษาไว้ชัดเจนแล้ว คณะกรรมาธิการได้ดูตรงนี้หรือไม่..??

.

ผมเข้าใจดีว่า คณะกรรมาธิการฯ มีข้อจำกัด เพราะกฎหมายห้ามไม่ให้มีการโยกงบฯ ระหว่างหน่วยงาน แต่ก็ควรจะใส่ในข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ ให้ดึงงบกลางมาใช้ในโครงการวิจัยเมล็ดพันธุ์ได้ เพราะเรื่องนี้สำคัญต่ออนาคตของเกษตรกรไทยจริง ๆ ครับ..!!

.

#งบประมาณ65

#งบวิจัยเมล็ดพันธุ์

ข่าวสารแนะนำ