กัญชา กัญชง กับร่างกาย คือสิ่งเดียวกัน

นี่คือแผนภูมิรูปภาพที่นักวิทยาศาสตร์ วาดขึ้นเพื่อแสดงถึง ความสัมพันธิ์ว่า.. กัญชา กัญชง กับ ร่างกายมนุษย์เผ่าพันธุ์โฮโมเซเปี้ยน ซึ่งก็คือ เผ่าพันธุ์มนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ คือ สิ่งเดียวกัน แยกจากกันไม่ได้

.

ซึ่งโฮโมเซเปียนส์ เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อประมาณ 300,000 ปี ที่แล้ว

.

ฉะนั้น นักวิชาการ โดยเฉพาะสายการแพทย์ ถ้ายังไม่ศึกษามากพอ อย่าเพิ่งโทษว่า กัญชา กัญชงไม่มีประโยชน์ และไม่เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์

.

.

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรีข่าวสารแนะนำ