ข้อมูลการปลูกผู้ได้รับอนุญาตปลูก

ข้อมูลการปลูกผู้ได้รับอนุญาตปลูก


กัญชง 271 บริษัท/สถาบัน

http://horum.fda.moph.go.th/FDA_NCT_2020/SERVICE/SEARCH_PUBLICข้อมูลการปลูกกัญชา 240 บริษัท/สถาบัน

https://hemp.fda.moph.go.th/FDA_MARIJUANA/staff/marijuana_report_public

ข่าวสารแนะนำ