ข้อมูลการขออนุญาตพื้นที่ปลูกกัญชา – กัญชง ในประเทศไทย

ข้อมูลการขออนุญาตพื้นที่ปลูกกัญชา – กัญชง ในประเทศไทย

ผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

พบข้อมูลการปลูก 511 แห่ง (กัญชง 271และ กัญชา 240 บริษัท/สถาบัน)

รวมพื้นที่ขอปลูก 1,581,724 ตารางเมตร

จำนวน 145,398 ต้น   มิถุนายน 2564

http://hemp.fda.moph.go.th/FDA_MARIJUANA/service/map

(ข้อมูลโดย......กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  https://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D2.aspx )

ข่าวสารแนะนำ